Παράσταση της Σχολής Μουσικής και Χορού "Χορωδείο" στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Κρατικό Θέατρο) στην 1 Ιουνίου 2019.