Πρόκειται για κατηγορία εντυπωσιακών χορών που πήρε το όνομά της από τις μεγάλες σάλες στις οπίες χόρευαν οι αριστοκράτες του 18ου αιώνα. Περιλαμβάνει το Tango, Αργεντίνικο Tango, Waltz, Foxtrot, Rock'n'roll. "Γεννήθηκαν" όλοι σε ευρωπαϊκές χώρες και προσφέρουν καλό παρουσιαστικό, έλεγχο στο σώμα, καλή ισορροπία και εναλλαγή απαλότητας - κοφτής κίνησης. Απευθύνεται σε άτομα και παιδιά κάθε ηλικίας με στόχο είτε το αγωνιστικό επίπεδο είτε την προσωπική σας ευχαρίστηση.