Από την παράσταση "Η Ωραία Κοιμωμένη" στις 26 Μαΐου 2016 στο Βασιλικό Θέταρο.