Βασίζεται στη σωστή χρήση της αναπνοής ως κύρια πηγή ενέργειας και λογότερο στη μυική δύναμη. Στόχος είναι η χρήση κάθε μέλους του σώματος χωριστά και η κατανόηση του τρόπου κίνησής του.