Στον τομέα αυτόν έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε ένα από τα όργανα της ελληνικής λαίκής και παραδοσιακής μουσικής.

 • Μπουζούκι
 • Μπαγλαμάς
 • Τζουράς
 • Κλαρίνο
 • Βιολί
 • Σαντούρι                                               
 • Ούτι
 • Λύρα
 • Λαούτο
 • Ταμπουράς
 • Μαντολίνο
 • Κρουστά

Η διάρκεια των σπουδών αυτών των οργάνων είναι 8 χρόνια και στους απόφοιτους δίνεται βεβαίωση σπουδών. Στη αρχή ο μαθητής διδάσκεται το βασικό πρόγραμμα εκμάθησης του οργάνου και αργότερα ειδικεύεται στο είδος μουσικής που του αρέσει. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο συμμετέχει σε μουσικό σχήμα και εμφανίζεται σε μουσικές εκδηλώσεις. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων παράλληλα με το όργανο κρίνεται υποχρεωτική. Το μάθημα του οργάνου είναι ατομικό, διάρκειας 40 λεπτών, μία φορά την εβδομάδα και της θεωρίας είναι ομαδικό, διάρκειας 60 λεπτών, μία φορά την εβδομάδα.

 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ Η/Υ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ