Παράσταση της Σχολής Μουσικής και Χορού "Χορωδείο" στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Κρατικό Θέατρο) στις 28 Μαΐου 2017.